Västerport är på G igen!

Kommunen vinner striden om Västerport

Tillsammans med Västkuststugan har Sköld Forsberg vunnit en markanvisningstävling i det nya området Västerport i Varberg. Länk till projektet.

”Mark- och miljööverdomstolen finner att Varbergs kommun har hållit sig inom det handlingsutrymme som kommunen har enligt PBL”, skriver domstolen i sin dom. Med det kan den första delen av stadsdelen, med dess 500 bostäder och hotellbyggnad nu byggas.

Läs mer i artikel på hn.se