Västerport flerbostadshus

Tillsammans med Västkuststugan har Sköld Forsberg vunnit en markanvisningstävling i det nya området Västerport i Varberg.

  • År:
  • 2019 -
  • Ort:
  • Varberg
  • Bild:
  • Gustav Kavsjö
Västerport flerbostadshus

Byggnaden är långsmal, där bottenvåning och toppvåning är indragna och med en stram gestaltning

Varbergs historia har sedan medeltiden varit starkt knuten till hamnen och dess verksamhet. Den har byggts ut i omgångar och staden har krupit allt närmare vattnet. Campus Varberg och dess studenter har sedan 2003 funnits i utkanten av Västerportområdet området. I närheten fi nns även Societén, fästningen och kallbadhuset med strandremsa i området som lockar mycket människor.

I mötet mellan fasad och mark mot barnens boulevard föreslås smågatsten i klassiskt bågförband

Fasaden har på långsidorna en horisontell och vertikal indelning som ofta återfi nns på äldre byggnader i Varberg. Fönster och dörrar placeras balanserat in i denna indelning för att skapa en tydlighet och en stabilitet i byggnaden. På gavlarna blir indelningen mer subtil men den går fortfarande läsa in i träfasadens böjning och urskärningen av fönster samt tegelutdrag på bottenvåningen.

Kontaktpersoner för detta projekt