Våra spännande projekt

Många projekt igång

På Sköld Forsberg händer det mycket just nu och vi har många spännande projekt igång. Allt från detaljplanearbeten till kontor, hotell, industrier, bostäder och offentliga byggnader.

I vårt senaste nyhetsbrev, som du kan ta del av här, visar vi några utvalda projekt. Anmäl dig gärna här på hemsidan för att prenumerera på nyhetsbrevet så att du inte missar något kul från oss!

Laxbutiken

William Weibull, Avdelningschef Arkitektur

”Vi har hjälpt Laxbutiken med planansökan och visionsarbetet för att utveckla den Södra infartsporten till Falkenberg och förstärka denna fantastiska mötesplats längs E6:an. Målet är att skapa tydliga byggnadsverk som med en tydlig form kommer att synas i landskapsbilden som hjälper till att skapa en lugn plats för att koppla av och mötas om man exempelvis är på resande fot, är på konferens eller bara vill äta något gott.”

Villa på Grimsholmen

Peter Emanuelsson, Avdelningschef Konstruktion

”Varje projekt har sina unika utmaningar och förutsättningar. I det här projektet har vi projekterat fullständiga konstruktionsritningar till en stor villa på ca: 600 kvm med inomhuspool och platsbyggd eldstad. Stommens träregelsektioner förproducerades efter våra tillverkningsritningar i fabrik, vilket gav ett effektivt och snabbt montageskede där väderlekens yttre påverkan minimerades. Grunden och poolen gjöts efter våra bygghandlingar på arbetsplatsen. Vi har även tagit fram montageritningarna för arbetsplatsen. Hög byggkvalitet och finish på ett tids- och kostnadseffektivt sätt.”

Bendiro

Maria Holgersson, Avdelningschef Bygg- och Projektledning

”Våren 2023 blev vi kontaktade av Bendiro som ville ha hjälp med att ta fram en helhetslösning för deras planerade nyetablering vid Falkenbergsmotet. I nära samarbete med beställare, våra egna arkitekter och konstruktörer samt externa konsulter arbetade vi fram ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad och nu är projektet i full gång. Som byggherrens bygg- och projektledare och generalkonsulter kan vi fortsätta att följa upp och säkerställa att beställarens vision blir verklighet. Vi ser alla fram emot att följa bygget och se slutresultatet vid årsskiftet 2024/2025.”

Kvarteret Trädgården

Malin Grip, Avdelningschef Besiktning

”Kvarteret Trädgården är Falkenbergs Bostads, FaBo, största projekt någonsin där vi har fått förtroendet att utföra projekteringen och vara huvudbesiktningsman. Entreprenaden är upphandlad som fyra huvuddelar, vilka innefattar särskilt boende för äldre, dagverksamhet, bostad med särskild service samt biståndsbedömda lägenheter och trygghetslägenheter. Slutbesiktning och inflyttning i Etapp 1 skedde i början av 2024 och besiktningar av resterande etapper kommer att pågå under en längre period framöver.”

Vi har all kunskap under samma tak

När ni planerar att bygga nytt, bygga till eller bygga om så hjälper vi er hela vägen. Vi är delaktiga i allt från arkitektur, konstruktionslösningar, beräkningar, kontrollansvarig, projektledning till slutbesiktning. Våra kunder har oss som bollplank och rådgivare under hela byggprojektets gång. Välkommen att kontakta oss om vi kan göra något för er!