Konstruktionsritningar till Vallåsskolan

Vallåsskolan

Vi gör konstruktionsritningar till en ny skola i Halmstad för 1000 elever, inklusive två nya idrottshallar. Med anledning av varierande markförhållanden kommer skolbyggnaden att grundläggas med pålar och idrottshallarna med plattgrundläggning. Stommen uppåt består av betong- och stålpelare med prefabricerade betongväggar. Med en yta på ca 18 500 m² BTA kommer projektet att omfatta cirka 250 konstruktionsritningar.