Stolt mentorsföretag

Vi är stolt mentorsföretag åt Falkenbergs gymnasieskola

I måndags, 13 maj, hade vi gymnasieeleverna här hos oss som berättade om sitt projektarbete med att skapa ett hus. De var innovativa och hade valt både energisystem och material med lägre klimatpåverkan än traditionella system och material. Niklas och Bozo har under kursens gång hållit i fyra lektioner och vi ser fram emot höstens kurs och kommande projektarbeten.

FBG-modellen

I Falkenberg samarbetar skolor och näringsliv för att tillsammans säkerställa framtidens kompetensförsörjning. FBG-modellen har representanter från skola, näringsliv, politik och tjänstepersoner och deras möten innehåller alltid mycket inspiration och goda exempel på vad som sker i Falkenbergs kommun kopplat till skola och arbetsliv.

Syftet med FBG-modellen är:
• Att skapa en varaktig process för samarbete mellan skola och näringsliv som ger förutsättningar för likvärdighet för alla kommunens barn och elever.
• Att vara en pusselbit i arbetet med att säkra framtidens kompetensförsörjning i kommunen.
• Att förebygga hinder och göra det lätt att samarbeta mellan skola och näringsliv.

Läs mer om FBG-modellen och Mentorsföretag