Stadsteatern bygger om

Ny konstruktion för ljudbåset

Falkenbergsrevyn bygger om Stadsteatern igen, där det blir fler stolar och bättre sikt i en nymålad salong.

Våra konstruktörer har möjliggjort håltagningen för ljudbåset vilket innebär att det kan skapas nya sittplatser. Kul att vi får bidra till att utveckla kulturen i Falkenberg!

Läs artikel i HN