Sia Glass detaljplan

Nu ännu högre

Sia glass i Slöinge har precis invigt en ny produktionslinje i glassfabriken. Men redan nu planeras det för nästa nybygge. Ett stort höglager på 20 meter mot gamla E6 och en lägre byggnad för produktion. I samrådshandlingarna finns bilder på hur ett nytt höglager kan komma att se ut.

Vi hjälpte dem att rita och projektera deras senast tillbyggnad. Nu hjälper vi även dem att ta fram en detaljplan för framtida utveckling av deras verksamhet i Slöinge.

Läs mer i artikel på hn.se