Laxbutikens nya byggplaner vid E6

Detaljplan för Laxbutikens utveckling

Vi fick under 2023 förtroendet att hjälpa till med planansökan och detaljplanarbete för Laxbutikens utveckling av deras fastighet som är Södra porten till Falkenberg. Ambitionen är att skapa en utveckling av platsen med signaturbyggnader som bidrar till en orientering i landskapet och rörelsen längs E6:an. Länk till projektet.

Läs mer i artikel på hn.se