HEMSIDA TILLVERKAD AV

VISLA GRAPHIC

  • Sköld Forsberg Facebook
  • Sköld Forsberg LinkedIn

2018

SKÖLD FORSBERG

ARKITEKTUR

Hos Sköld Forsberg är vi medvetna om vikten av en genomtänkt design och gestaltning i varje enskilt projekt. Vi lägger stort intresse i att se kundens visioner och ideér, för att skapa en attraherad arkitektur inom de ramar som vi gemensamt sätter upp. Vi konstruerar projekten i Revit 3D och kan därför hjälpa våra kunder att visualisera och få en så god uppfattning som möjligt av byggprojektets slutresultat.

 

KONSTRUKTION

Vi utför konstruktionsberäkningar på alla typer av byggnadsverk, allt ifrån tillbyggnader av enbostadshus till stora bostadsprojekt, kontor, skolor och industri. Vi arbetar ständigt med att hitta energieffektiva och kostnadseffektiva lösningar som gör byggprojektet så hållbart och produktionsvänligt som möjligt. 

 

KONTROLLANSVARIG ENL. PBL

Sköld Forsberg har certifierade kontrollansvariga enl. PBL med K-behörighet, vilket innebär att vi kan vara kontrollansvariga för alla typer av objekt. Som kontrollansvariga enl. PBL hjälper vi byggherren att upprätta en kontrollplan och säkerställer att den, enligt byggnadsnämndens godkända kontrollplan, följs av alla konsulter och entreprenörer. Slutligen ansöker vi om slutbesked och ser till att byggnaden får tas i bruk. 

 
 

BYGG- OCH PROJEKTLEDNING

Vi på Sköld Forsberg erbjuder kunden erfaren och kunnig bygg- och projektledning, som följer med dig och ditt byggprojekt hela vägen från start till mål. I byggprocessen samordnar vi alla olika konsulter, myndigheter och entreprenörer för att din resa från idé till verklighet ska bli så trygg och enkel som möjligt. 

BESIKTNING

Vi åtar oss att utföra alla typer av byggbesiktningar. Från nybyggda villor och tillbyggnader till kontor och industrilokaler. Samtliga av våra besiktningsmän är certifierade entreprenadbesiktningsmän av Rise, tidigare SP Sitac. 

PROVTRYCKNING OCH TERMOGRAFERING

Husens täthet ligger i fokus, inte minst med dagens krav på energieffektiva hus. Genom att utföra en provtryckning upptäcker vi eventuella luftläckage i byggnadens plastfolie så att dessa kan tätas. Om luftläckage inte åtgärdas leder de till högre energiförbrukning och ökad risk för kondens och mögel i konstruktionen. 

Samtidigt som vi utför provtryckning utför vi även en termografering. Detta innebär att vi fotograferar byggnaden med värmekamera och kan på så sätt upptäcka köldbryggor och brister i konstruktionen.