Sköld Forsberg projekterar ny livsmedelsindustri – Mycorena etablerar sig i Falkenberg

Idag kom nyheten att Mycorena AB etablerar sig i Falkenberg. Vi på Sköld Forsberg är stolta över att få möjligheten att projektera Mycorenas första storskaliga produktionsanläggning.

Unik anläggning för produktion av svampprotein uppförs i Falkenberg

Mycorena AB och Falkenbergsgruppen Fastighets AB tillkännager idag ett gemensamt projekt för att etablera en anläggning för storskalig produktion av svampprotein. Fabriken, som är helt ensam i sitt slag i hela Skandinavien, ska uppföras av det samägda bolaget Mycorena Fastighets AB och stå färdig under 2022. Målet är att förse livsmedelsindustrin med flera tusen ton svampprotein varje år samt bana väg för global expansion av Mycorenas hållbara affärsmodell.

– Vi är mycket glada att presentera denna investering som kommer tillföra ett flertal arbetstillfällen i Falkenberg. Det är också en satsning som kommit till tack vare vår starka livsmedels- och matkultur i Falkenberg och Halland, säger Jörgen Hallgren, styrelseledamot i Mycorena Fastighets AB.

Fabriken syftar till att industrialisera Mycorenas tillverkning av Promyc, en unik svampbaserad proteinkälla som säljs till livsmedelsproducenter världen över. Idag bedriver det Göteborgsbördiga bolaget produktion och försäljning i pilotskala på hemorten, men har nu alltså valt att etablera sin första storskaliga anläggning i Falkenberg. Den historiskt starka mat- och dryckesindustrin samt regionens starka satsningar på innovation och tillväxt var viktiga aspekter som gjorde att valet föll på just Halland.

– Som ett ungt bolag är det helt avgörande att vi lyckas bygga relationer med kunniga partners och med visionärer som vågar tro på oss. Vår etablering här ligger helt i linje med detta, inte minst på grund av den otroliga framåtanda som Falkenbergs kommun visar prov på. Att det även finns en stark vilja att investera i livsmedelsteknik ser vi som oerhört positivt, säger Ramkumar Nair, grundare och VD, Mycorena AB.

– Vi är stolta över att Mycorena väljer Falkenberg. Vi tror att de kan skapa synergier tillsammans med andra aktörer i det lokala livsmedelsklustret. I Falkenberg finns stora aktörer som Carlsberg, Sia Glass och Arla, säger Jan Melkersson, näringslivschef vid Falkenbergs kommun.

Även Per Svensson (S), kommunråd, är nöjd med Mycorenas etablering.

– Mycorena är hjärtligt välkomna! I Falkenberg arbetar vi varje dag för att skapa Sveriges bästa företagsklimat och vi är sedan tidigare starka inom livsmedelssektorn. Vi har ett bra geografiskt läge och gott om verksamhetsmark så chansen är stor att de får många grannar i framtiden.

Etableringen har möjliggjorts av stora satsningar på forskning och utveckling av Mycorenas teknik, vilken består av en jäsningsprocess som inte är olik ölbryggning. I detta arbete har bolaget haft stor hjälp av FBG Invest, ett investerarnätverk som förser entreprenörer med lokalt riskkapital. Medlemmar i nätverket har varit en del av Mycorenas resa i mer än ett års tid, och flertalet är delaktiga i satsningarna med såväl Falkenbergsgruppen Fastighets AB som med Mycorena Fastighets AB.

– FBG Invest som investerarnätverk gick tidigt in i Mycorena AB och som ett resultat av den investeringen har det skapats ett ömsesidigt förtroende som möjliggjort denna satsning i Falkenberg. Mycorena AB kan med denna fabrik visa upp en storskalig produktion som kommer ta bolaget vidare i sin tillväxt, säger Jörgen Hallgren, som förutom styrelseledamot i Mycorena Fastighets AB också är medlem i FBG Invest.

Efter avslutat projekt kommer anläggningen att fungera som modellfabrik för Mycorenas fortsatta tillväxt, även som globalt forsknings- och innovationscenter för bolaget. Den ska ligga till grund för utbyggnad av produktionskonceptet både i Sverige och internationellt, och målet är att flera tiotusentals ton Promyc ska komma livsmedelsindustrin till hands innan år 2030.

Om Mycorena Fastighets AB:

Nyetablerat fastighetsförvaltningsbolag som samägs av Mycorena AB samt Falkenbergsgruppen Fastighets AB. Syftet är att i Falkenberg uppföra en unik anläggning för storskalig produktion av svampprotein.

Om Mycorena AB:

FoodTech-bolag från Göteborg som utvecklar tekniska lösningar baserade på svampbaserad fermentering. Flaggskeppsprodukten Promyc är en unik proteinkälla för mat- och dryckesproduktion som säljs till livsmedelsproducenter över hela världen.

Om Falkenbergsgruppen Fastighets AB:

Fastighetsförvaltningsbolag som ägs och drivs av flertalet starka aktörer inom de lokala, bygg & anläggnings- samt fastighetsbranscherna: Per-Olof Andersson, Johnny Hansson, Bo-Lennart Thuresson, Niklas Grip, Bozo Lukanovic, Roger Wiklund och Jörgen Hallgren.

Kontaktpersoner:

Ebba Fröling, COO Mycorena AB, +46 703 80 90 49
Ramkumar Nair, grundare och VD Mycorena AB, +46 723 34 02 81
Jörgen Hallgren, styrelseledamot Falkenbergsgruppen Fastighets AB, +46 708 30 84 48
Jan Melkersson, näringslivschef Falkenbergs kommun, +46 738 66 29 35
Per Svensson (S), kommunråd Falkenbergs kommun, +46 703 55 61 41