Återbruk med Bruka Halland

Vi är med och formar Hallands återbruksmarknad

Bruka Halland är en satsning på återbruk och cirkulär affärsutveckling inom bygg & fastigheter. 25 Januari var Sköld Forsberg på plats och lyssnade och deltog i många intressanta diskussioner gällande återbruk i Halland. Detta är ett fortsatt led i vår ständiga utveckling mot en hållbarare byggbransch där vi påverkar med våra val och kan hjälpa våra beställare att tänka klokt och långsiktigt.