top of page

PROVTRYCKNING OCH TERMOGRAFERING

Husens täthet ligger i fokus, inte minst med dagens krav på energieffektiva hus. Genom att utföra en provtryckning upptäcker vi eventuella luftläckage i byggnadens plastfolie så att dessa kan tätas.

 

Om luftläckage inte åtgärdas leder de till högre energiförbrukning och ökad risk för kondens och mögel i konstruktionen.

 

Samtidigt som vi utför provtryckning utför vi även en termografering. Detta innebär att vi fotograferar byggnaden med värmekamera och kan på så sätt upptäcka köldbryggor och brister i konstruktionen.

 

 

VILL DU VETA MER?
Maila gärna oss på jobb@skoldforsberg.se eller ring 

Bozo Lukanovic på 0346-487 65.

bottom of page