top of page

Nytt LSS-boende i Munkedal

Arbetet är igång. För en månad sen togs första spadtaget i Munkedal. Ett nytt LSS-boende beräknas vara på plats sensommaren 2021. Vår delaktighet i bygget finns i projektledning och kontrollansvarig enl. PBL. Vi har även tagit fram förfrågningsunderlaget åt SBB.

Bilden visar representanter från beställare, kommunen, brukare och entreprenör.

LSS-boende Munkedal - Sköld Forsberg

bottom of page