Grieg

Inflyttningar sker just nu, etappvis, in till de stationsnära hyreslägenheterna Grieg som FABO tillhandahåller. I detta flerbostadsprojekt, bestående av 3 byggnader med 95 lägenheter, har vi agerat projektledare och kontrollansvariga enl. PBL.

HEMSIDA TILLVERKAD AV

VISLA GRAPHIC

  • Sköld Forsberg Facebook
  • Sköld Forsberg LinkedIn

2018

SKÖLD FORSBERG