top of page

Grieg

Inflyttningar sker just nu, etappvis, in till de stationsnära hyreslägenheterna Grieg som FABO tillhandahåller. I detta flerbostadsprojekt, bestående av 3 byggnader med 95 lägenheter, har vi agerat projektledare och kontrollansvariga enl. PBL.

bottom of page