top of page

LSS boende i Höör

Den 13 januari togs första spadtaget i Höör inför bygget av ett nytt LSS boende. Vi är engagerade i många delar av bygget såsom projektledning, kontrollansvariga enl. PBL och både arkitekt- och konstruktionsritningar åt totalentreprenören Mjöbäcks. Vi har även tagit fram förfrågningsunderlag åt byggherren, SBB. Boendet beräknas stå klart till hösten 2020.

Med på bilden ser ni representanter från beställare, kommunen, brukare och entreprenör.

bottom of page