top of page

Positiv miljöpåverkan

Vi på SF vill bli bättre på att optimera vår positiva miljöpåverkan, men ibland är det svårt att veta vart man ska börja och hur vi ska samverka. Så i torsdags samlades vi alla på Ocean Hotel och deltog i en miljöworkshop. Efter en god serverad lunch höll Hanna Berggren från See U Halmstad AB och vår egen kvalitets- och miljösamordnare, Elisabeth, i ett SMART målformuleringsupplägg. Uppgiften skapade klarhet och vi tog några steg närmare våra viktigaste miljöpunkter. Tack Hanna och Elisabeth för ert engagemang.

bottom of page