top of page

Lundgrens Trädgårdar tar form

Lundgrens Trädgårdar i Halmstad börjar ta form och det är Lundgrens Trädgårdar Norra som blir först ut med 100 bostäder. Inflyttning kommer ske etappvis under maj-juni 2020.

bottom of page