top of page

Tävlingsvinst i Västerport!

Tillsammans med Västkuststugan har Sköld Forsberg vunnit en markanvisningstävling i det nya området Västerport i Varberg. Vi är väldigt glada att vi nu får möjligheten att göra verklighet av vår tävlingsvision!

”Förslaget Velum har förvaltat platsens förutsättningar genom en byggnad som är gestaltad i en stram arkitektur med svagt böljande rörelse utmed fasaden. Förslagsställaren har använt sig av traditionella material som trä och tegel som givits modern tolkning. En byggnad som andas öppenhet och lätthet och bidrar genom att fungera som en intresseväckande pusselbit i stadsväven. Byggnaden är i grunden en rationell struktur som med små medel skapar en finstämd helhet”.

Utdrag från juryns utlåtande kring förslaget.

Vi vill även passa på att lyfta fram och tacka de som hjälpt oss med tävlingsförslaget

Destil

Kaaf Studio

SEE U

VISLA

Länk till tävlingsförslaget: Västerport

bottom of page