top of page

Långåsskolan och förskola

Inför ett expanderande bygge av Långås grundskola och förskola, hölls det första projekteringsmötet i början av 2017. Nu står skolan färdig och invigd.

I bygget har vi agerat bygg- och projekteringsledare och varit kontrollansvariga enligt PBL. Vi har även gjort förstudien och projekterat konstruktionshandlingar. Resultatet blev en mycket fin skola med en väl utförd insats av utvecklandet av skolans lärmiljö, både inne och ute.

bottom of page