top of page

Solhaga äldreboende

Ett pågående projekt just nu är Solhagas äldreboende. Där ska det byggas 45 nya boenderum med personaldelar samt ett storkök. I projektet agerar vi projektledare och utför projektering av konstruktionshandlingar. Vi är även kontrollansvariga enl. PBL och kommer vara byggledare.

Solhaga äldreboende, Falkenberg, Sköld Forsberg Byggkonsult AB

bottom of page