top of page

AFFÄRSIDÈ

”Vår affärsidé är att med kompetens och erfarenhet hjälpa våra kunder med sina byggprojekt, från idé till verklighet. Vi bistår stora och små företag, offentlig förvaltning och enskilda beställare med idéer och skisser genom bygglovsprocesser och upphandlingar.

Genom byggprocessen agerar vi som kontrollansvariga och projekt- och byggledare. Slutligen hjälper vi våra kunder med besiktningar fram till att byggnaden kan tas i bruk. För oss är inget projekt för stort eller för litet. Med vår kunskap och vårt engagemang ska resan från idé till verklighet vara trygg och enkel för alla parter/kunder.”

VISION

Obs! Ny vision håller på att skapas genom rekreation och inspiration.

BYGGPROJEKT FRÅN IDÈ TILL VERKLIGHET

Vi hjälper dig som fastighetsägare, entreprenör eller privatperson att omvandla dina idéer till färdig byggnad. Vi vill vara din naturliga samarbetspartner när du har planer på att bygga till, bygga om eller helt enkelt bygga nytt. Vi samordnar konsulter, myndigheter och entreprenörer för att uppnå bästa slutprodukt. Med vår hjälp får du en lösning som innefattar funktion, ekonomi och kvalitet.

Våra medarbetare är vår tillgång och de har både kunskap och engagemang för att skapa ett lyckat byggprojekt. Tillsammans har vi erfarenheter från mängder av olika typer av projekt. Våra stora återkommande kunder är bl.a. Carlsberg Sverige AB, Falkenbergs kommun, FABO, Gar-Bo samt lokala byggmästare och fastighetsägare.

Välkommen till oss på Sköld Forsberg - Vi tar ditt byggprojekt från idé till verklighet.

KVALITETSPOLICY

Sköld Forsberg Byggkonsult AB ska uppfylla kunders krav på kvalitet med syfte att bygga nära och långsiktiga relationer. Vi hjälper våra kunder med sina byggprojekt, från idé till verklighet med hjälp av vår produktportfölj – projektering, besiktning, bygg- och projektledning, kontrollansvarig enl PBL och dokumenthotell samt täthetsprovning av byggnaders klimatskal  – med kunskap, erfarenhet, noggrannhet och tydlig styrning inom alla led i processerna.

Vi arbetar ständigt med att lyssna, utvecklas, förbättra vår förmåga och finna nya möjligheter för att ge värde för kunderna och stärka vår konkurrenskraft.

ISO 9001.png

MILJÖPOLICY

Sköld Forsberg Byggkonsult hjälper kunden med sina byggprojekt från idé till verklighet. I detta arbete har vi som målsättning att verka för ett hållbart och kretsloppsanpassat byggande, genom att arbeta utifrån en helhetssyn som utgår från energieffektivitet och miljöanpassade materialval.

 

Sköld Forsberg Byggkonsult skall i det dagliga arbetet på kontoret arbeta mot ett mer hållbart samhälle. Detta genom att arbeta målinriktat med att minska vår användning av resurser och energi och följer gällande miljölagar. 

 

Sköld Forsberg Byggkonsults stora utmaning är att vägleda kunden till att välja det minst miljöbelastande alternativet – grundat på kundens krav på funktion, kvalitet och pris genom att:

  • ständigt inhämta och sprida kunskap om miljöfrågor för att motivera kunder och medarbetare till miljömedvetna val samt ett miljömedvetet agerande.
     

  • välja leverantörer och underkonsulter som arbetar i överensstämmelse med vår miljöpolicy.
     

  • fortlöpande utvärdera och förbättra vårt miljöarbete.
     

ISO 14001
AFFÄRSIDÈ
VISION
KVALITETSPOLICY
MILJÖPOLICY
bottom of page