KASAMATTEN

Uppdrag

År

Ort

Kund

Kontaktperson

Konstruktionshandlingar och Projektledare

2015-2017

Varberg

Peterson & Hansson Byggnads AB

Bozo Lukanovic

Bostadsområdet Kasematten i Varberg med 96 nya lägenheter fördelat på fyra huskroppar.

Tre av byggnaderna har eget parkeringsgarage med gårdsbjälklag.

HEMSIDA TILLVERKAD AV

VISLA GRAPHIC

  • Sköld Forsberg Facebook
  • Sköld Forsberg LinkedIn

2018

SKÖLD FORSBERG