top of page

DELUXE BIL

Uppdrag

År

Ort

Kund

Kontaktperson

Arkitekthandlingar, Konstruktionshandlingar och Kontrollansvarig enl. PBL

2014-2015

Varberg

PEAB

Bozo Lukanovic

Nybyggnad av bilhall med tillhörande verkstad och tvätthall. 

bottom of page